LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Sprzątanie bunkrów

Sprzątanie bunkrów

Członkowie Grupy Historycznej „Guttstadt" z Dobrego Miasta wzięli udział w akcji uprzątania schronów wchodzących w skład umocnień „Trójkąta Lidzbarskiego".

Nadleśnictwo Wichrowo współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi. Jedną z wielu wspólnych inicjatyw na naszym terenie jest akcja uprzątania schronów wchodzących w skład umocnień „Trójkąta Lidzbarskiego". W miniony weekend przybyli do nas licznie członkowie Grupy Historycznej „Guttstadt" z Dobrego Miasta. W czasie wizyty wykonano szereg prac porządkowych w ośmiu najlepiej zachowanych schronach w Leśnictwie Runowo. Uprzątnięto miedzy innymi wnętrza schronów, usunięto zbędną roślinność i zniwelowano teren wokoło.

Wykonane prace ułatwią bezpieczne zwiedzanie schronów turystom, przyczynią się także do zachowania obiektów w dobrym stanie dla przyszłych miłośników fortyfikacji.