LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

System SmokeD pomoże w ochronie przeciwpożarowej lasów

System SmokeD pomoże w ochronie przeciwpożarowej lasów

W Nadleśnictwie Olsztynek od tego roku działa specjalny system automatycznego wykrywania pożarów.

Jak co roku wraz z początkiem wiosny z troski o bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych lasów rozpoczynamy dyżury przeciwpożarowe. Podstawowym kierunkiem naszych działań jest prewencja i prognozowanie zagrożenia pożarowego na dany dzień.

Dyżury prowadzone są codziennie, by na wypadek powstania pożaru być w gotowości do podjęcia natychmiastowych działań gaśniczych.

W tym roku dyżury ruszyły już od 25 marca i po raz pierwszy z użyciem nowego System SmokeD zamontowanego na 2 dostrzegalniach przeciwpożarowych. System SmokeD to nowoczesny system służący do automatycznego wykrywania dymu na podstawie obrazu z kilku kamer, który w sposób ciągły i autonomiczny analizuje wybrany obszar objęty obserwacją, bez konieczności ingerencji użytkownika. Jeśli na analizowanym obrazie pojawia się zagrożenie w postaci dymu, system lokalizuje go i wysyła sygnał dźwiękowy i informację na ekran obserwatora w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w siedzibie Nadleśnictwa. System SmokeD ma wysoką skuteczność wykrywania zagrożenia pożarowego, dzięki temu odgrywa ważną rolę wspierającą zorganizowanego systemu ochrony przeciwpożarowej w lasach. Ponadto, w skład systemu ochrony przeciwpożarowe w Nadleśnictwie wchodzą również: stacje do pomiaru wilgotności ściółki, gdzie na podstawie codziennych badań określany jest stopień zagrożenia pożarowego (mapa zagrożenia pożarowego https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ ) sieć łączności alarmowo - dyspozycyjnej, baza sprzętu przeciwpożarowego, tworzenie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych,  oznakowane dojazdy pożarowe - czyli sieć dróg w kompleksie leśnym, umożliwiająca służbom swobodne przemieszczanie się do konkretnych fragmentów lasu w przypadku pojawienia się pożaru oraz punkty czerpania wody.

Dzięki sprawnemu i stale modernizowanemu systemowi przeciwpożarowemu wykrywalność pożarów w lasach jest bardzo wysoka.

Przypominamy, że w lasach obowiązuje zakaz palenia ognia, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Zauważyłeś pożar, ALARMUJ!