LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

W ostrołęckich lasach pojawiły się larwy borecznika sosnowca

W ostrołęckich lasach pojawiły się larwy borecznika sosnowca

Nadleśnictwo Ostrołęka informuje, że w lasach naszego regionu stwierdziliśmy masowo pojawiające się szkody od żerów owadzich. Zjawisko to jest przez nas na bieżąco monitorowane.

Odpowiada za nie borecznik sosnowiec (Diprion pini), którego masowe występowanie w naszych lasach osiągnęło poziom gradacji (zjawisko masowego, często wielkopowierzchniowego, przybierającego rozmiar klęski, występowania szkodliwych owadów w lasach). Więcej pod adresami:

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Borecznik_sosnowiec

 https://www.zololsztyn.lasy.gov.pl/boreczniki# .

Panujące ostatnio warunki atmosferyczne (łagodne zimy, okresy długotrwałych upałów, przedłużająca się susza itd.) sprzyjały zwiększonemu żerowania boreczników i ich nadmiernemu rozmnażaniu się w krótkim czasie.

Nadleśnictwo Ostrołęka w tej sprawie ściśle współpracuje ze specjalistyczną jednostką wsparcia merytorycznego – Zespołem Ochrony Lasu w Olsztynie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wiosną przyszłego roku konieczne będzie przeprowadzenie w lasach naszego regionu zabiegu ratowniczego. Zabiegiem będą objęte wszystkie lasy zagrożone, bez względu na formę własności.

W tym roku przeprowadzenie zabiegów ratowniczych w naszym terenie nie przyniosłoby zamierzonych efektów, ze względu na fazę rozwojową boreczników.

Pragniemy też uspokoić, mając na uwadze duży potencjał regeneracyjny sosny i sposób żerowania boreczników, że obserwowane uszkodzenia nie oznaczają jeszcze śmierci dla opanowanych drzew.

Nie jest to pierwsze masowe występowanie szkodliwych owadów w naszych lasach (gradacja), z którym będziemy toczyli walkę. W 2018 roku zwalczaliśmy brudnicę mniszkę, a w 2014 zwójkę zieloneczkę, w obydwu przypadkach skutecznie.

Jednocześnie pragniemy podziękować mieszkańcom naszego regionu za spływające do nas bezpośrednio i pośrednio sygnały i zagrożeniu dla lasów.

O rozwoju sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.