LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Wiosenne strzeleckie szkolenie doskonalące strażników leśnych

Wiosenne strzeleckie szkolenie doskonalące strażników leśnych

Na strzelnicy Ligii Obrony Kraju w Olsztynie zakończyło się szkolenie strzeleckie dla strażników leśnych z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Założeniem zajęć, które odbyły się 29 marca 2019 roku było doskonalenie i sprawdzenie umiejętności strzeleckich, przypomnienie zasad bezpiecznego obchodzenia i posługiwania się bronią służbową oraz odbycie kontrolnego strzelania. Tradycyjnie początek szkolenia rozpoczął się od omówienia spraw organizacyjnych, następnie instruktorzy strzelectwa przeprowadzili zajęcia z zasad bezpieczeństwa w obsługiwania się bronią służbową. Szkolenie zakończyło się sprawdzianem strzeleckim, w którym wszyscy mogli pokazać swoje umiejętności. Po podliczeniu uznawanych punktów (pierwsze strzelanie statyczne – można było uzyskać maksymalnie 60 pkt) czołowe miejsca wyglądały następująco: Łukasz Grabowski (Zaporowo) 57 pkt, Stanisław Krysiak (Myszyniec) 56 pkt, Paweł Reszko 55 pkt (Przasnysz). O tym, gdzie pojedzie statuetka dla najlepiej strzelającego posterunku w rdLP zdecydowały uzyskane wysokie wyniki przez strażników leśnych z Nadleśnictwa Przasnysz, i tam powędrowała nagroda. Tuż za nimi uplasowali się ich koledzy z Nadleśnictwa Ciechanów i Myszyniec. Nagrodzonym nagrody wręczył płk (r) Andrzej Zuba prowadzący szkolenie na strzelnicy LOK w Olsztynie.