LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Żubrza zagroda oficjalnie otwarta

Żubrza zagroda oficjalnie otwarta

Oficjalne otwarcie Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie nastąpiło w piątek 28 czerwca. Wcześniej, mimo że prace w niektórych jej częściach jeszcze trwały była dostępna dla zwiedzających.


Podczas uroczystości prelekcję na temat restytucji żubra w Polsce wygłosiła profesor Wanda Olech Piasecka z SGGW w Warszawie, która zajmuje się tą problematyką od kilkudziesięciu lat. O budowie samej zagrody opowiedział Przemysław Zaraziński, który koordynował prace inwestycyjne z ramienia Nadleśnictwa Dwukoły. Postępy prac zebrani obejrzeli dzięki filmowi autorstwa Pawła Kempki pracującego w Nadleśnictwie Dwukoły. Po projekcji filmu głos zabrał Adam Czajkowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Adam Kozyra Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie przekazał Nadleśniczemu Jaromirowi Skrzypeckiemu obraz przedstawiający żubra na tle budynku Nadleśnictwa Dwukoły. Głos zabrali także przedstawiciele lokalnych samorządów: były burmistrz Mławy, a obecnie radny miejski Sławomir Kowalewski oraz Starosta Powiatu Mławskiego Witold Okumski, który obiecał, że powiat będzie promować pokazową zagrodę żubrów.
Uroczystego otwarcia obiektu dokonali prof. Wanda Olech Piasecka, Adam Czajkowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Witold Okumski starosta mławski, Sławomir Kowalewski radny miasta Mławy oraz Jaromir Skrzypecki Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły. Po zagrodzie przybyłych gości oprowadził Jacek Folborski Kierownik Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie. Później przyszedł czas na posadzenie pamiątkowego dębu z okazji 100-lecia Lasów Państwowych, tego dnia przypadała rocznica powstania tej instytucji. Drzewko posadzili Sebastian Cichocki Wójt Gminy Iłowo Osada, Adam Czajkowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Jaromir Skrzypecki Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły, asystował im Jacek Folborski Kierownik Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie. Kamień z pamiątkową tablicą znajdujący się obok dębu odsłonili Stanisław Żelichowski  były Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły, a zarazem były Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Jerzy Gembicki były Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły.
Budowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Nadleśnictwie Dwukoły zrealizowana została w ramach projektu ”Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Zrealizowano go wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Białowieskim Parkiem Narodowym oraz 25 jednostkami Lasów Państwowych. Inwestycja pochłonęła 6,5 mln zł, z czego 74% środków pochodziło z Lasów Państwowych, a 26% z funduszy europejskich.

Turyści mogą odwiedzać żubry codziennie od godz. 8.00 do godz. 16.00 (z wyjątkiem poniedziałków). Wstęp jest bezpłatny. Zapisy na zajęcia edukacyjne koordynuje edukator Nadleśnictwa Dwukoły Magda Borkowska tel. 664 408 953, 23 655 90 29 lub 23 654 10 84, e-mail: magda.borkowska@olsztyn.lasy.gov.pl