Certyfikat PEFC

W związku z opublikowaniem przez Radę PEFC dokumentu „Audyt zrównoważonej gospodarki leśnej podmiotów certyfikowanych przez PEFC, których dotyczą ograniczenia wynikające z COVID-19 –wytyczne” - wersja 1 (9/04/2020), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie ważności posiadanego certyfikatu o trzy miesiące tj. do dnia 10 listopada 2020 r.

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka, Urząd Dozoru Technicznego jako jednostka prowadząca nadzór nad posiadanym certyfikatem, decyzją z dnia 22.07.2020 r. wydłużyła ważność posiadanego certyfikatu gospodarki leśnej PEFC Nr CSL/1051/2017 do 10.11.2020 r.

 

25 sierpnia 2011 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

Olsztyńscy leśnicy przygotowywali się do procesu certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC od końca 2009 r. Proces ten obejmował m.in. szkolenia pracowników. W drugiej połowie lipca 2011 r. w biurze RDLP i podległych nadleśnictwach został przeprowadzony dwuetapowy audyt certyfikujący. Audyt wykonała, wyłoniona w przetargu, firma SGS Polska. RDLP w Olsztynie jest trzecią dyrekcją w Lasach Państwowych posiadającą dwa ważne certyfikaty w branży leśnej i drzewnej: PEFC i FSC.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

Materiały do pobrania