Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

PUL Srokowo

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji.

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 29.08.2017 o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Srokowo.

Zakończono prace terenowe.

Narada Techniczno-Gospodarcza odbędzie się 20 marca 2020 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Nadleśnictwa.