Asset Publisher Asset Publisher

PUL Zaporowo

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji.

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 31.08.2017 o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Zaporowo.

Zakończono prace terenowe.

Narada Techniczno-Gospodarcza odbędzie się 20 lutego 2020 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Nadleśnictwa.