Wydawca treści Wydawca treści

PUL Ciechanów

.

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2024-2033).

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 14.04.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ciechanów.

Z uwagi na sytuację epidemiczną obrady komisji odbędą  się w formie wideokonferencji.

14 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu. Protokół z obrad w załączniku. W terminie do 30 czerca istnieje możliwość składania uwag
i wniosków do protokołu. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora RDLP.

Do 30 czerwca 2021 r. nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.