Wydawca treści Wydawca treści

PUL Ciechanów

.

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2024-2033).

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 14.04.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ciechanów.

Z uwagi na sytuację epidemiczną obrady komisji odbędą  się w formie wideokonferencji.

14 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu. Protokół z obrad w załączniku. W terminie do 30 czerca istnieje możliwość składania uwag
i wniosków do protokołu. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora RDLP.

Do 30 czerwca 2021 r. nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W dniu 14.03.2024 r. miała miejsce Narada Techniczno Gospodarcza posumowująca prace nad sporządzeniem planu urządzenia lasu na lata 2024 -2033.

W dniu 25.08.2024 r. w Tygodniku Ciechanowskim ukazało sie ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ciechanów.

11.06.2024 r RDOŚ w Warszawie wydał opinię dotyczącą projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ciechanów