Wydawca treści Wydawca treści

PUL Jedwabno

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2026-2035).

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 20.12.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Jedwabno.