Wydawca treści Wydawca treści

PUL Korpele

.

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2024-2033).

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 18.11.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Korpele.

18 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu. Protokół z obrad w załączniku. 

W terminie 30 dni od dnia posiedzenia KZP nie wpłynęły żadne wnioski.

W dniu 7.03.2024 r. miała miejsce Narada Techniczno - Gospodarcza podsumowująca prace nad sporządzeniem planu urządzenia lasu na lata 2024 - 2033 r