Wydawca treści Wydawca treści

PUL Kudypy

.

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2024-2033).

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 23.11.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Kudypy.

23 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu. Protokół z obrad w załączniku. 

W terminie 30 dni od dnia posiedzenia KZP nie wpłynęły żadne wnioski.

W dniu 29.02.2024 r miała miejsce Narada Techniczno - Gospodarcza posumowująca prace nad sporządzeniem planu urządzenia lasu na lata 2024 - 2033.

W dniu 19.04.2024 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał opinię dotyczącą projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Kudypy na lata 2024-2033.

26.04.2024 r. ukazało się ogłoszenie w Gazecie Olsztyńskiej o włożeniu projektu PUL do wglądu.