Wydawca treści Wydawca treści

PUL Ostrołęka

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2022-2031).

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 17.09.2019 o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ostrołęka.

Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dokonane przez PWIS oraz Dyrektora RDOŚ w Warszawie.