Wydawca treści Wydawca treści

PUL Spychowo

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2023-2032).

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 19.11.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Spychowo.

Z uwagi na sytuację epidemiczną obrady komisji odbędą  się w formie wideokonferencji.

Obrady Narady Techniczno-Gospodarczej odbyły się 28 lutego 2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Spychowo.