Wydawca treści Wydawca treści

PUL Strzałowo

PUL Strzałowo

.

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2024-2033).

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 22.04.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Strzałowo.

Z uwagi na sytuację epidemiczną obrady komisji odbędą  się w formie wideokonferencji. 

Obrady KZP zostały zawieszone z uwagi na konieczność uzupełnienia referatu Nadleśniczego. Dalsze prace KZP będą kontynuowane w dniu 14.05.2021 r. o godz. 10:00.