Wydawca treści Wydawca treści

PUL Strzałowo

PUL Strzałowo

.

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2024-2033).

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 22.04.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Strzałowo.

Z uwagi na sytuację epidemiczną obrady komisji odbędą  się w formie wideokonferencji. 

Obrady KZP zostały zawieszone z uwagi na konieczność uzupełnienia referatu Nadleśniczego. Dalsze prace KZP będą kontynuowane w dniu 14.05.2021 r. o godz. 10:00.

22 kwietnia  oraz 14 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu. Protokół z obrad w załączniku. W terminie do 30 czerwca istnieje możliwość składania uwag i wniosków do protokołu. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora RDLP. 

Do 30 czerwca 2021 r. nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00 zaplanowano obrady Narady Techniczno - Gospodarczej. Spotkanie odbędzie w "Sali narad" w miejscowości Kołowinek 2 ( Dębie).