Wydawca treści Wydawca treści

PUL Szczytno

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2025-2034).

Obrady Komisji Założeń Planu odbyły się w dniu 10.11.2022 r. Protokół znajduje się załączeniu.

W terminie 30 dni od dnia posiedzenia KZP nie wpłyneły żadne uwagi oraz wnioski.