PUL Wielbark

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji.

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 26.09.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Wielbark.

Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Wielbark

Uzgodnienie zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Uzgodnienie zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Olsztynie

Rozpoczęto prace terenowe.

Narada Techniczno - Gospodarcza odbędzie się 26 listopada 2020 r. w godzinach 10.00 - 13.00, w siedzibie Nadleśnictwa.
Z uwagi na sytuację epidemiczną obrady zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Projekt  PUL na lata 2021 - 2030 jest wyłożony do wglądu w siedzibie RDLP w Olsztynie, w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi (pok. 203). 

Materiały do pobrania