Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
89 527 21 70
89 521 02 10

ul. Kościuszki 46/48
10 - 959 Olsztyn

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Dr inż. Piotr Czyżyk
Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej

Małgorzata Błyskun
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych

Sebastian Smoluk
Z-ca dyrektora ds. rozwoju

Mariusz Orzechowski

Sekretariat

Anna Zyśk
Obsługa sekretariatu
Tel.: 89 527 21 70
fax. 89 521 02 10

Rzecznik Prasowy (DR)

Adam Pietrzak
Stanowisko ds. Informacji i Komunikacji Społecznej - Rzecznik Prasowy (DR)
Tel.: 89 521 01 20

Wydział Organizacji i Kadr (DO)

Marcin Żurkowski
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 11
Maja Gawryluk
Tel.: 89 521 01 12
Piotr Juszczyk
Tel.: 089 521 34 88
Anna Kłosowska
Tel.: 89 521 01 13
fax. 89 527 55 88

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DK)

Adam Kędziora
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 42
Jan Bobek
Tel.: 606-148-255
Sylwia Kowalska
Tel.: 89 521 01 91
Jan Jabłoński
Tel.: 89 521 01 91
Barbara Widerska
Tel.: 89 521 01 91
Waldemar Ostrowski
Tel.: 89 521 01 91

Wydział Gospodarowania Ekosystemami (ZG)

Piotr Mioduszewski
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 22
Andrzej Sobania
Tel.: 89 521 01 25
Wiesław Mełgwa
Tel.: 89 521 01 23
Alicja Karaś
Tel.: 89 521 01 24

Wydział Ochrony Ekosystemów (ZO)

Mariusz Górski-Kłodziński
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 94
Anna Bartoszewicz
Tel.: 089 521 01 85
Mieszko Godlewski
Tel.: 89 521 01 27
Arkadiusz Mrozowski
Tel.: 89 521 01 28; 602 780 411
Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
Tel.: /fax. 89 527 22 72, 600 244 707

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)

Zbigniew Karaś
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 32
Edyta Zadykowicz
Tel.: 89 521 01 33
Elżbieta Przybyłek
Tel.: 89 521 01 31
Małgorzata Wójciak
Tel.: 89 521 01 87
Aleksander Sydoruk
Tel.: 89 521 00 25
Tomasz Jarczyk
Tel.: 89 521 00 25
Marek Książek
Tel.: 89 521 01 14

Wydział Rozwoju i Innowacji (RI)

Sławomir Skowron
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 57
Robert Kujawiak
Tel.: 089 523 57 20
Sylwia Tomczuk
Tel.: 89 521 01 37
Tomasz Chrzczanowicz
Tel.: 89 521 01 36
Jerzy Gorgol
Tel.: 89 521 01 61

Wydział Analiz i Planowania (EP)

Mariusz Żygadło
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 41
Katarzyna Maliszewska
Tel.: 89 521 01 40
Agata Klewiado
Tel.: 89 521 01 39
Paweł Rogalski
Tel.: 89 521 01 35

Wydział Księgowości (EK)

Marzenna Sobiech
Główny Księgowy
Tel.: 89 527 08 74, 521 01 43
Ewa Jamrószka
Tel.: 89 521 01 46
Krystyna Klepacka
Tel.: 89 521 01 50
Sylwia Śleszyńska
Tel.: 89 521 01 49
Agnieszka Krasula
Tel.: 89 521 01 47
Joanna Szczepkowska
Tel.: 89 521 01 45

Wydział Gospodarki Drewnem (ED)

Przemysław Rojek
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 52, 784 099 346
Bożena Labarzewska
Tel.: 89 521 01 53
Małgorzata Butkiewicz
Tel.: 89 521 01 73
Marcin Pena
Tel.: 89 521 01 55
Franciszek Strzelecki

Zespół Informatyki (EI)

Tomasz Haładaj
Kierownik
Tel.: 89 521 01 69
Adam Bukowski
Tel.: 89 521 01 66
Andrzej Borkowski
Tel.: 89 521 01 65
Tomasz Skóra
Tel.: 89 521 01 68
Piotr Komorowski
Tel.: 89 521 01 64

Wydział Administracji (RA)

Wojciech Abramczyk
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 72
Bogumiła Kocimska
Tel.: 89 521 01 60
Dorota Skórkiewicz
Tel.: 89 521 01 59
Małgorzata Ogonowska
Tel.: 89 521 01 38

Zespół ds. inwentaryzacji przyrodniczno-leśnej (ZOP)

Małgorzata Gruca
Główny Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 89 521 01 80
Kamila Ambrosiewicz
Tel.: 89 523 62 93

Zespół Ochrony Lasu*

*Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie podlega pod Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53 10-309 Olsztyn
Tel.: 89 532 73 14
Janusz Szwałkiewicz
Kierownik ZOL
Tel.: 89 532 73 14