Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

89 527 21 70

89 521 02 10

rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl

ul. Kościuszki 46/48
10 - 959 Olsztyn


Wyświetl większą mapę

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie


Dr inż. Piotr Czyżyk

Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej


Małgorzata Błyskun

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych


Sebastian Smoluk

Z-ca dyrektora ds. rozwoju


Mariusz Orzechowski

Sekretariat

Rzecznik Prasowy (DR)

Wydział Organizacji i Kadr (DO)

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DK)

Wydział Gospodarowania Ekosystemami (ZG)

Wydział Ochrony Ekosystemów (ZO)

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)

Wydział Rozwoju i Innowacji (RI)

Wydział Analiz i Planowania (EP)

Wydział Księgowości (EK)

Wydział Gospodarki Drewnem (ED)

Zespół Informatyki (EI)

Wydział Administracji (RA)

Zespół ds. inwentaryzacji przyrodniczno-leśnej (ZOP)

Zespół Ochrony Lasu*