Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
89 527 21 70 lub 89 521 01 05 - sekretariat: Anna Zyśk
89 521 02 10

ul. Kościuszki 46/48
10 - 959 Olsztyn

adres skrzynki epuap: /pgl_lp_0771/SkrytkaESP

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
Adam Czajkowski
Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej

Wojciech Matuszak
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych

Sebastian Smoluk

Pion Dyrektora Regionalnego LP

Dawid Pańkowski - Naczelnik
Wydział Organizacji i Kadr (DO)
Tel.: 89 521 01 11
Jerzy Brojek - Naczelnik
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DK)
Tel.: 89 521 01 42
Paweł Garwoliński - Kierownik Zespołu
Zespół ds. Obronności, Ochrony Mienia i BHP (DS)
Tel.: 89 521 01 19
Adam Pietrzak - Rzecznik Prasowy
Zespół ds. Promocji i Mediów (DR)
Tel.: 89 521 01 20

Pion Zastępcy Dyrektora Regionalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

Piotr Mioduszewski - Naczelnik
Wydział Gospodarki Leśnej i Ochrony Lasu(ZG)
Tel.: 89 521 01 22
Patryk Kaczyński - Kierownik
Stanowisko ds. Łowiectwa (ZŁ)
Tel.: 89 521 01 29
Wojciech Abramczyk - Naczelnik
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)
Tel.: 89 521 01 32
Małgorzata Gruca - Kierownik
Zespół ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych (ZP)
Tel.: 089 521 01 80
Sławomir Skowron - Naczelnik
Wydział Infrastruktury Leśnej i Administracji (ZI)
Tel.: 89 521 01 57

Pion Zastępcy Dyrektora Regionalnego LP ds. ekonomicznych

Mariusz Żygadło - Naczelnik
Wydział Analiz i Planowania (EP)
Tel.: 89 521 01 39
Marzena Sobiech - Gł. Księgowa
Wydział Księgowości (EK)
Tel.: 89 527 08 74
Marcin Pena - Naczelnik
Wydział Gospodarki Drewnem (ED)
Tel.: Tel.: 89 521 01 52; 89 521 01 55; kom. 608 010 332
Tomasz Haładaj - Naczelnik
Wydział Informatyki (EI)
Tel.: 89 521 01 69