Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
89 527 21 70
89 521 02 10

ul. Kościuszki 46/48
10 - 959 Olsztyn

adres skrzynki epuap: /pgl_lp_0771/SkrytkaESP

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Adam Roczniak
Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej

Wojciech Matuszak
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych

Sebastian Smoluk

Sekretariat

Anna Zyśk
Obsługa sekretariatu
Tel.: 89 527 21 70
fax. 89 521 02 10

Rzecznik Prasowy (DR)

Adam Pietrzak
Stanowisko ds. Informacji i Komunikacji Społecznej - Rzecznik Prasowy (DR)
Tel.: 89 521 01 20

Wydział Organizacji i Kadr (DO)

kadry@olsztyn.lasy.gov.pl
Dawid Pańkowski
p.o. Naczelnik
Tel.: 89 521 01 11
Maja Gawryluk
Tel.: 089 521 01 12
Anna Kłosowska
Tel.: 89 521 01 13
fax. 89 527 55 88
Małgorzata Ogonowska
Tel.: 89 521 01 38
Bogumiła Kocimska
Tel.: 89 521 01 60

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DK)

@
kontrola@olsztyn.lasy.gov.pl
Dorota Borkowska
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 42
Jerzy Brojek
Tel.: 89 521 01 91
Sylwia Kowalska
Tel.: 89 521 01 91
Tel.: 89 521 01 91

Zespół ds. Obronności, Ochrony Mienia i BHP (DS)

@
bhp@olsztyn.lasy.gov.pl
Paweł Garwoliński
Tel.: 89 521 01 19
Adam Siemakowicz
Tel.: 89 521 01 15

Wydział Gospodarki Leśnej (ZG)

@
zagospodarowanie@olsztyn.lasy.gov.pl
Piotr Mioduszewski
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 22
Marlena Sikorska
Tel.: 89 521 01 24
Krzysztof Bienias
Tel.: 89 521 01 23
Justyna Siniuk
Tel.: 89 521 01 59
Tel.: 89 521 01 24
Sebastian Pietrzak
Tel.: 609 557 044

Zespół ds. Łowiectwa (ZŁ)

@
lowiectwo@olsztyn.lasy.gov.pl
Patryk Kaczyński
Tel.: 89 521 01 29

Wydział Ochrony Lasu (ZO)

@
ochrona@olsztyn.lasy.gov.pl
Mariusz Górski-Kłodziński
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 94
Justyna Haładaj
Tel.: 089 521 01 85
Małgorzata Gruca
Tel.: 089 521 01 80
Mieszko Godlewski
Tel.: 89 521 01 27
Arkadiusz Mrozowski
Tel.: 89 521 01 28; 602 780 411
Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
Tel.: /fax. 89 527 22 72, 600 244 707

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)

@
zasoby@olsztyn.lasy.gov.pl
Wojciech Abramczyk
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 32
Edyta Zadykowicz
Tel.: 89 521 01 33
Aleksandra Bożęcka
Tel.: 89 521 01 14
Małgorzata Wójciak
Tel.: 89 521 01 87
Aleksander Sydoruk
Tel.: 89 521 00 25
Tomasz Jarczyk
Tel.: 89 523 62 93
Kamila Ołownia
Tel.: 89 521 01 31

Wydział Infrastruktury Leśnej i Administracji (ZI)

@
infrastruktura@olsztyn.lasy.gov.pl
Sławomir Skowron
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 57
Jan Bobek
Tel.: 089 527 44 25
Sylwia Tomczuk
Tel.: 89 521 01 37
Tomasz Chrzczanowicz
Tel.: 89 521 01 36
Jerzy Gorgol
Tel.: 89 521 01 61
Bogdan Gryko
Tel.: 89 521 01 93
Anita Zapadka
Tel.: 89 521 01 72
Krzysztof Świekatun
Tel.: 89 521 01 63

Wydział Analiz i Planowania (EP)

@
planowanie@olsztyn.lasy.gov.pl
Mariusz Żygadło
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 41
Dorota Skórkiewicz
Tel.: 89 521 01 40
Agata Klewiado
Tel.: 89 521 01 39
Paweł Rogalski
Tel.: 89 521 01 35

Wydział Księgowości (EK)

@
finanse@olsztyn.lasy.gov.pl
Marzenna Sobiech
Główny Księgowy
Tel.: 89 527 08 74
Ewa Jamrószka
Tel.: 89 521 01 46
Małgorzata Szymaniak
Tel.: 89 521 01 50
Sylwia Śleszyńska
Tel.: 89 521 01 49
Katarzyna Maliszewska
Tel.: 89 521 01 47
Joanna Szczepkowska
Tel.: 89 521 01 45

Wydział Gospodarki Drewnem (ED)

@
marketing@olsztyn.lasy.gov.pl
Marcin Pena
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 52; 89 521 01 55; kom. 608 010 332
Małgorzata Butkiewicz
Tel.: 89 521 01 73; kom. 533 926 516
Karol Gruszczyński
Tel.: 89 521 01 53; kom. 534 495 240
Monika Grzywińska
Tel.: 89 521 01 53; 664 902 028

Wydział Informatyki (EI)

@
informatyka@olsztyn.lasy.gov.pl
Tomasz Haładaj
Naczelnik
Tel.: 89 521 01 69
Adam Bukowski
Tel.: 89 521 01 66
Tel.: 89 521 01 65
Tomasz Skóra
Tel.: 89 521 01 68
Piotr Komorowski
Tel.: 89 521 01 64

Zespół Ochrony Lasu*

*Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie podlega pod Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53 10-309 Olsztyn
Tel.: 89 532 73 14
Wojciech Chmielewski
Kierownik ZOL
Tel.: 89 532 73 14