LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Akcja KŁUSOWNIK 2024

Akcja KŁUSOWNIK 2024

W dniach 3 – 5 lutego 2024 r., Nadleśnictwo Korpele przeprowadziło działania w ramach akcji „Kłusownik” zorganizowanej przez Lasy Państwowe, która miała na celu między innymi zwalczanie kłusownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem wnykarstwa.

W tym celu pracownicy Nadleśnictwa Korpele wraz z myśliwymi z kół łowieckich, dzierżawiących obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Korpele oraz przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, przeprowadzili lustrację wytypowanych wcześniej terenów potencjalnie zagrożonych procederem kłusownictwa – wnykarstwa. Efektem działań ponad 80 osobowej grupy uczestników akcji było odnalezienie i unieszkodliwienie 14 wnyków, w postaci sporządzonych z linki stalowej lub drutu pętli przytwierdzonej do drzewa, w którą bezprawnie chwytane są zwierzęta. Jest to nielegalny i bardzo niehumanitarny proceder.  Wynik poszukiwań potwierdza zasadność prowadzenia tego typu akcji przez uprawnione do tego celu instytucje i stowarzyszenie stojące na straży ochrony przyrody.
Należy pamiętać, że kłusownictwo oraz posiadanie urządzeń służących do tego procederu podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku zgodnie z  art. 52 ustawy prawo łowieckie .

Każda osoba, która znajdzie np.: w trakcie spaceru urządzenia służące kłusownictwu – sidła, wnyki powinna niezwłocznie powiadomić, wskazując miejsce ich lokalizacji miejscową Policję lub inne uprawnione służby, w tym Straż Leśną terytorialnie właściwego Nadleśnictwa.