LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Leśnicy na "Kongresie Przyszłości"

Leśnicy na "Kongresie Przyszłości"

Już po raz piąty w Olsztynie odbył się "Kongres Przyszłości". O szansach na rozwój regionu dyskutowali też olsztyńscy leśnicy.

"Kongres przyszłości" na stał wpisał się w kalendarz wydarzeń w Województwie Warmińsko-Mazurskim. To już piąta odsłona imprezy podczas której politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji publicznych dyskutują o przyszłości regionu i jego mieszkańców. Wśród uczestników tegorocznego kongresu nie zabrakło olsztyńskich leśników - z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adamem Roczniakiem. Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin przypomniał podczas kongresu, że lasy to niemal jedna trzecia powierzchni województwa, a przemysł związany z surowcem drzewnym to jedna z tzw. inteligentnych specjalizacji regionu.

Dyrektor RDLP w Olsztynie wziął także udział w dyskusji panelowej, dotyczącej m.in. obiegu zamkniętego, związanego z wykorzystaniem drewna. - Kiedyś odpady pozrębowe były po prostu palone w miejscu zrębu. Teraz są wykorzystywane na co najmniej kilka sposobów. Drewno jest surowcem idealnym, który ma obecnie ponad 30 tys. zastosowań - powiedział Adam Roczniak, podczas dyskusji panelowej.

Uczestnicy dyskusji poruszyli też temat nielegalnej utylizacji śmieci. Tylko w ciągu jednego roku olsztyńscy leśnicy wydają 1,5 mln zł na usuwanie z lasu nielegalnych wysypisk śmieci. - Żeby to zmienić potrzebne są na pewno bardziej drastyczne kary. Ważna jest też prowadzona przez nas systematyczna edukacja - dodał Adam Roczniak.