LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Leśnicy podpisali porozumienie z terytorialsami

Leśnicy podpisali porozumienie z terytorialsami

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie podpisała porozumienia z 4. Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej i 5. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej.

Olsztyńscy leśnicy będą jeszcze ściślej współpracować z wojskami obrony terytorialnej. Na mocy podpisanych 12 września porozumień terytorialsi będą m.in. szkolić leśników w zakresie przysposobienia wojskowego. Tak wynik z treści porozumień, które w imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie podpisał Adam Roczniak, Dyrektor RDLP w Olsztynie. Sygnatariuszami umów o współpracę byli też płk Jarosław Kowalski, Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i  płk Mieczysław Gurgielewicz, Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.