Aktualności związków zawodowych Aktualności związków zawodowych

Współpraca leśników Olsztyńskich z leśnikami Lymanskiego Przedsiębiorstwa Leśnego w Ukrainie

 

                                                                                                 Olsztyn 10.08.23r

W dniach 03-04.06.23r w Lwowie przedstawiciele Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego podpisali porozumienie pomiędzy Regionem Olsztyńskim, a Związkowcami Lymaskiego Przedsiębiorstwa Leśnego w sprawie współpracy związkowej,
technicznej i socjalnej.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Ukraińskiej :

-Przedstawiciel Związku Leśnictwa Obwodu Donieckiego:

Wiktor Starozhenko

-Przedstawiciel Zachodniej Międzyregionalnej Administracji Leśnictwa i Łowiectwa

Anatolij Deineka

-Dyrektor Lymanskiego Państwowego Przedsiębiorstwa Leśnego:

Oleksiej Prychodko

-Dyrektor Lwowskiego oddziału Centrum Nasiennictwa i Hodowli Lasu :

Fedir Pelyno.

Region Olsztyński ZLPwRP reprezentowali :

Przewodniczący Rady Regionu Olsztyńskiego :

Mirosław Choroś.

Oraz kol.Paweł Kowalski członek ZLPwRP Komendant SL N-ctwa Ciechanów.

Uzgodniono i sporządzono dokument określający bieżące działania Regionu Olsztyńskiego na rzecz pracowników Lymanskiego Przedsiębiorstwa Leśnego ,a

Przewodniczący ZLPwRP Regionu Olsztyńskiego złożył propozycję zaproszenia w miesiącu Lipcu tego roku kilkunastu dzieci pracowników Lymańskiego Przedsiębiorstwa do Polski na kilkudniowy pobyt.

Propozycja została przyjęta przez Pana Dyrektora Oleksieja Prychodko i  w związku z tym w dniach 21.07-29.07.23r Leśnicy Olsztyńscy, dzięki przychylności Pana Dyrektora RDLP Adama Roczniaka jak i współpracy Panów Nadleśniczych Pana Tomasza Dróżdża i Jaromira Skrzypeckiego, gościli na terenie RDLP Olsztyn grupę 17 dzieci wraz z opiekunami.

Nasi goście zakwaterowani zostali w Ośrodku „Mamut-Camp” w miejscowości Strzegowo znajdującym się na granicy administracyjnej Nadleśnictw Ciechanów i Dwukoły.

W programie pobytu udało się nam zorganizować „grupie” wycieczki do:

-Warszawy gdzie uczestnicy zwiedzili Stare Miasto , Centrum , obejrzeli Warszawę z 30 piętra Pałacu Kultury i odwiedzili Warszawskie ZOO.

-Ciechanowa w którym odwiedziliśmy Zamek Książąt Mazowieckich,centrum nauki „Tauron” oraz Nadleśnictwo /Zdjęcia. / Ciechanów w którym w trakcie wizyty zostały posadzone ostatnie sadzonki drzew przywiezione przez dzieci ze szkółki leśnej w Lymanie. Szkółka została w ostatnich dniach przed wyjazdem grupy, zniszczona przez Rosyjskich „bandytów” w mundurach.

-w miejscowości Strzegowo dzieci wraz z opiekunami zwiedzili również izbę „regionalną”,

a w wolnym czasie korzystały z bazy sportowo-rekreacyjnej ,basenów oraz atrakcji jakie oferował ośrodek położony nad rzeką Wkrą.

Pobyt ten w relacji tak dzieci jak i ich opiekunek był dla nich, okresem spokoju i wypoczynku jakiego od ponad roku nie zaznali w swoim miejscu zamieszkania.

Bardzo wymownym komentarzem dla klimatu w jakim spędzili ten czas była wypowiedz jednej z Mam która powiedziała mi ,ze cyt” jej dziecko pierwszy raz od prawie roku nie budzi się w nocy ze strachem,tylko śpi spokojnie”!!!!

Myślę ,ze te słowa są najlepszym podziękowaniem dla wszystkich tych którzy przyczynili się do pobytu dzieci ,naszych kolegów leśników z Ukrainy w Polsce.

Ja też w tym miejscu , w imieniu naszych Gości jak również całej Rady Regionu Olsztyńskiego ,chcę bardzo podziękować za pełne wsparcie i współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia Panu Dyrektorowi naszej RDLP Panu Adamowi Roczniakowi oraz za pomoc organizacyjną Panom Nadleśniczym Panu Tomaszowi Dróżdżowi i Jaromirowi Skrzypeckiemu oraz kol.Mai Dygul- Nastaszyc.

Beż tak życzliwego podejścia Wszystkich do których w imieniu Związku zwróciłem się o pomoc , realizacja takiego zadania byłaby bardzo trudna a może i niemożliwa.

Na dzień dzisiejszy mogę poinformować ,ze Wszyscy uczestnicy wrócili szczęśliwie do swoich „miejsc zakwaterowania” ,Pan Dyrektor Oleksiej Prychodko przekazał oficjalne podziękowanie , a my zaczynamy realizację następnych przedsięwzięć .

Wspólnie z Dyrekcją naszej RDLP oraz Leśnikami zrzeszonymi w ZLPwRP rozpoczynamy akcję wsparcia naszych kolegów z Lymana w sprzęt oraz odzież terenową.

Jeżeli uda się nam załatwić wszystkie formalności to prawdopodobnie w pierwszej połowie września 2023r zorganizujemy pierwszą dostawę sprzętu i wyposażenia o jakie poprosili Leśnicy Ukraińscy i pomoc tą zgodnie z ich propozycjami kontynuować będziemy do czasu zakończenia działań wojennych w Ukrainie.

Po wojnie mamy nadzieję będziemy mogli spotkać się na ich „wolnej ziemi” i pomagać w odbudowie leśnictwa w Lymanskim Przedsiebiorstwie Leśnym.

 

                                                                                             Mirosław Choroś.