Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa.


Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk.pdf (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Adam Pietrzak, 02/12/13 15:24
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Obszary Natura 2000
1 of 3

Version 1.0

Last Updated by Adam Pietrzak
02/12/13 15:25
Status: Approved
Download (277k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 6 Years Ago 277k Download