Hodowla Lasu Hodowla Lasu

Odnowienia

Ponad 20 milionów drzew sadzą każdego roku leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Ponad 20 milionów drzew  sadzą każdego roku leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.  Średnio przyjmuje się, że na hektarze sadzi się około 6 tys. małych drzewek.  Wszystkie sadzonki, które zostają posadzone na terenie RDLP w Olsztynie zostały wyhodowane w szkółkach leśnych prowadzonych przez nasze nadleśnictwa. Dominującym gatunkiem, który sadzą leśnicy z Warmii i Mazur jest sosna. Stanowi ona ponad 60 procent wszystkich sadzonek. W ostatnich latach rośnie jednak systematycznie udział gatunków liściastych – przede wszystkim dębu i buka. Wiąże się to z przebudową drzewostanów. Po II wojnie światowej na naszym terenie nawet na gruntach żyznych, czyli takich, na których wyrosłyby drzewa liściaste, sadzono przede wszystkim sosnę. Teraz leśnicy starają się wykorzystać potencjał żyznych siedlisk sadząc w miejscu sosny właśnie takie gatunki, jak dąb, czy buk. Dzięki systematycznym zalesieniom powierzchnia lasów na Warmii i Mazurach cały czas rośnie. Od 1994 roku nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie wycięły 41,2 tys. hektarów (6,8% powierzchni lasów), natomiast posadziły las na powierzchni 77,5 tys. hektarów, w tym na gruntach dotychczas nieleśnych – 23,3 tys. hektarów. Warto pamiętać, że do młodego lasu nie wolno wchodzić dopóki drzewa nie mają co najmniej 4 metrów wysokości.