Wydawca treści Wydawca treści

Zakup gruntów

Zakup gruntów

Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Olsztynie, informuje, że zgodnie z
art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) oraz
Zarządzeniem Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r.
„w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów
przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” Nadleśnictwa nadzorowane przez tutejszą
jednostkę mogą nabywać lasy lub grunty leśne przeznaczone do zalesienia od osób
fizycznych i prawnych.

Oferty należy składać na adres nadleśnictwa, w którego zasięgu terytorialnym
położona jest proponowana nieruchomość.