Wydarzenia Wydarzenia

XXIX Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym - zapraszamy

Komitet Organizacyjny XXIX Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym ma zaszczyt zaprosić leśników-brydżystów do udziału w rozgrywanych co roku Mistrzostwach Polski Leśników w Brydżu. Miło nam zakomunikować, że Honorowy Patronat nad mistrzostwami objęli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski i Poseł na Sejm RP Jerzy Antoni Gosiewski.

 Impreza o charakterze edukacyjno-sportowym odbędzie się w dniach 27- 30 września 2016 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, w Hotelu Masuria w Worlinach. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy jednostek Lasów Państwowych, parków narodowych, instytucji badawczych i naukowych leśnictwa, BULiGL oraz pracownicy i pracodawcy firm usługowych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych, a także emerytowani pracownicy LP, absolwenci, uczniowie i studenci szkół leśnych.

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: RDLP w Olsztynie, ul. Kościuszki 46/48, 10 - 959 Olsztyn,
e-mail: kadry@olsztyn.lasy.gov.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa
 z dniem: 16 września 2016 r. Koszt uczestnictwa: 600 zł od osoby będącej uczestnikiem zawodów, 400 zł od osoby towarzyszącej (kierowcy).
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Decyzją nr 451 z dnia 08.07.2016 r. wyraził zgodę na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "XXIX Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym", akceptując udział pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata należności za uczestnictwo w imprezie, na konto RDLP w Olsztynie, ul. Kościuszki 46/48, 10 - 959 Olsztyn.

 

Wpłat należy dokonać w terminie do 21 września 2016 r. na konto nr:

 71 1540 1072 20015010 6050 0001

 

Tytuł wpłaty:

nazwisko(a) uczestnika(ów) - z dopiskiem: „XXIX MPLwBS Olsztyn".

Program
XXIX Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym, Worliny 27 - 30.IX.2016 r.

27.09.2016    r. (wtorek)
od godz. 15.00        Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
godz. 18.00  -  20.30    Kolacja
godz. 21.00   -                   Turniej nocny

28.09.2016    r. (środa)
godz. 07.00 – 08.30    Śniadanie
godz. 08.45     Otwarcie XXIX Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym
godz. 09.15 - 13.15     Turniej Par - IMPY
godz. 13.15 – 14.00    Obiad
godz. 14.00 – 16.00     Prezentacja drzewostanów z Sosną Taborską w Nadleśnictwie Miłomłyn
godz. 16.00    - 20.00    Turniej Indywidualny
godz. 20.00            Kolacja

29.09.2016    r. (czwartek)
godz. 07.00 – 08.00     Śniadanie
godz. 08.30 – 13.00     Turniej Par - MAXY cz. I
godz. 13.00    - 13.45     Obiad
godz. 13.45 – 15.00     Prezentacja gospodarki leśnej i walorów przyrodniczo – leśnych RDLP w Olsztynie  
godz. 15.00 – 19.30    Turniej Par - MAXY cz. II
godz. 20.00            Uroczysta kolacja.

30.09.2016 r. (piątek)
godz. 07.00 – 08.00      Śniadanie
godz. 08.00 – 14.00     Turniej Teamów
godz. 14.00 – 14.45    Obiad
godz. 15.00           Ogłoszenie wyników i oficjalne zakończenie
XXIX Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym