LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Końcowy etap budowy Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie

Końcowy etap budowy Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie

4 grudnia 2023 roku przedstawiciele Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie wizytowali teren na którym powstała Pokazowa Zagroda Żubrów w Krajewie.

Zagroda zrealizowana została w ramach Projektu „Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce” i jest ona jego ostatnim elementem. Projekt obejmuje swym zasięgiem 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku w 8 województwach oraz 6 kluczowych zagród hodowlanych. Beneficjentem projektu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerami Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.

W trakcie wizytacji każdy z elementów zagrody został skrupulatnie sprawdzony przez specjalistów w celu gruntownej analizy funkcjonalności oraz stwierdzenia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, które zagroda bezwzględnie musi spełniać.

Budowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie właśnie osiągnęła końcowy etap budowy, a transport pierwszych żubrów wyznaczony został na pierwszą połowę grudnia.

Biorąc pod uwagę dobrostan zwierząt oraz stres wynikający z:

- odłączenia od stada, w którym żubry przebywały dotychczas,

- transportu, który jest nienaturalnym procesem dla zwierząt dzikich,

- koniczności przyzwyczajenia się - aklimatyzacji w nowym miejscu tj. Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Krajewie prosimy o cierpliwość oraz niezbliżanie się do ogrodzenia.