LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Koniki pasły się w lesie, bo pomagają odtworzyć dąbrowę świetlistą

Koniki pasły się w lesie, bo pomagają odtworzyć dąbrowę świetlistą

Leśnicy z Nadleśnictwa Strzałowo próbują odtworzyć dąbrowę świetlistą. Wspiera ich w tym stado… koników polskich. To pierwsza taka próba w Polsce.


Leśnicy z Nadleśnictwa Strzałowo próbują odtworzyć dąbrowę świetlistą. Wspiera ich w tym stado… koników polskich. To pierwsza taka próba w Polsce.

 

Świetlista dąbrowa to rodzaj lasu przez wielu fitosocjologów uważany za zbiorowisko antropogeniczne, czyli takie, które powstało w wyniku działalności człowieka. W przypadku dąbrowy świetlistej czynnikiem takim był praktykowany w czasach przedwojennych wypas bydła w lesie. Obecnie -  głównie z powodu ekspansji gatunków drzewiastych i krzewiastych zacieniających runo - świetliste dąbrowy są w recesji.

 

Leśnicy z Nadleśnictwa Strzałowo we wrześniu podjęli się jednak próby odtworzenia dąbrowy świetlistej na swoim terenie.  Mieli przy tym bardzo nietypowych sojuszników. Przez 10 dni w przerzedzonym drzewostanie sosnowo-dębowym pasło się stado 10 koników polskich, pochodzących Ekologicznego Gospodarstwa Agroturystycznego Majdan. Liczące hektar miejsce, w którym pasły się koniki wytypował autor niniejszego tekstu. Stwierdził tam bowiem występowanie roślin wskaźnikowych charakterystycznych dla świetlistej dąbrowy takich jak: przytulia północna, czyścica storzyszek, dzwonek brzoskwiniolistny, lilia złotogłów, mieczyk dachówkowaty, bukwica zwyczajna, traganek szerokolistny, groszek czerniejący, ciemiężyk białokwiatowy i inne.

 

Jak widać na załączonych zdjęciach koniki polskie postarały się i skutecznie wyjadły wszystkie składniki runa. Pod koniec zabiegu nie gardziły nawet pokrzywą i orlicą. Jednak najbardziej smakowały im żołędzie, trzcinnik leśny, poziomki i  rosnąca na skraju lasu  trzcina. W przyszłym roku Nadleśnictwo Strzałowo zabieg odtworzenia świetlistej dąbrowy planuje wykonać na powierzchni około 6 ha. Dodatkowo (oprócz spasania konikami lub innymi zwierzętami) w ramach zabiegu planowane jest  grodzenie naturalnych odnowień dębowych i cięcia pielęgnacyjne w istniejących płatach naturalnego i sztucznego odnowienia dębu. Wszystkie działania wykonane będą pod osłoną naukową współpracujących z Nadleśnictwem botaników i fitosocjologów. Warto przy tym podkreślić, że próba restytucji świetlistych dąbrów przy użyciu koników polskich w Polsce wykonywana jest po raz pierwszy.

Andrzej Ryś, Nadleśnictwo Strzałowo