Aktualności związków zawodowych Aktualności związków zawodowych

Notatka z VII Sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu delegatów regionu olsztyńskiego ZLPwRP

Rada Regionu Olsztyńskiego                                                             24.04.23r.

             ZLPwRP

 

Informujemy ,że w dniu 14.04.2023r w budynku RDLP Olsztyn odbył się

VII Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd delegatów regionu olsztyńskiego ZLPwRP.

W Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów na 103 uprawnionych co stanowiło 83% uprawnionych.

Obrady otworzył a następnie, po wybraniu na przewodniczącego Zjazdu ,prowadził Przewodniczący RR Olsztyńskiego ZLPwRP kol.Mirosław Choroś.

Delegaci na Zjazd w trakcie obrad przyjęli sprawozdania z działalności w roku 2022 :

-Rady Regionu Olsztyńskiego

-Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli Regionu w Radzie Krajowej ZLP.RP.

Po wnikliwej dyskusji Zjazd jednomyślnie udzielił absolutorium Radzie Regionu za rok 2022.

Delegaci w związku z zakończeniem pięcioletniej kadencji delegata na Zjazdy Krajowe Związku kolegi Bogdana Kaciuby dokonał wyboru nowego delegata którym na kadencję 2023-2028

został wybrany kolega Waldemar Burandt Przewodniczący ZOZ w Nadleśnictwie Olsztynek.

W obradach Zjazdu wziął udział Pan Adam Roczniak ,Dyrektor RDLP Olsztyn oraz Zastępca Dyrektora RDLP Pan Sebastian Smoluk , którzy przedstawili obecną sytuację ekonomiczną naszej RDLP jak i LP oraz odpowiadali na pytania delegatów.

W obecności Panów Dyrektorów udekorowani zastali również członkowie związku odznaczeniami nadanymi przez ZLPwRP:

Złotym znakiem ZLPwRP:

1./ Koleżanka Marinetta Sowicka

2./ Kolega Gerard Sulej.

Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” :

1./Koleżanka Danuta Gonczenko

2./Koleżanka Agnieszka Dudzińska.

3./Kolega Jacek Petrykowski.

Srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich.”

1./Kolega Gwidon Ząbczyk.

2./kolega Jacek Szlachta.

O godzinie 13,oo jako gościa Zjazdu powitaliśmy Panią poseł Urszulę Pasławską przewodniczącą Komisji Sejmowej ds. Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W dyskusji z Panią poseł poruszono tematy :

-inicjatywy Unii Europejskiej dotyczących LP i stanowiska naszego parlamentu w tej sprawie

oraz deklaracji partii politycznej ,którą reprezentuje Pani poseł, dotyczących zamierzeń i działań tej partii ,po wyborach mających się odbyć na jesieni roku 2023.

W trakcie zjazdu obradowano również nad tematami :

- konieczności wycofania zarządzenia DGLP, w sprawie „naboru wewnętrznego” które wg delegatów powoduje ograniczenie zatrudnienia w jednostkach terenowych , pomimo ciągle rosnącej ilości zadań ,szczególnie w służbie leśnej.

-brakiem postępu w sprawach jednoznacznego uregulowania tematyki mieszkaniowej.

-nie uregulowania sprawy zarządzenia dotyczącego siatki płac.

-regulacji dotyczących stawek za utrzymanie kancelarii ,limitów kilometrów posiłków profilaktycznych itp.

-sprawą regulacji statutowych Związku, na szczeblu krajowym.

-podniesieniem skuteczności działań związku i ZOZ w sprawach pracowniczych.

-podniesieniem na wyższy poziom ,współpracy Związku z Kierownictwem jednostek jak i innymi Związkami.

Po szerokiej i owocnej dyskusji Zjazd w imieniu Delegatów przyjął dwie uchwały oraz pięć wniosków związanych z tematami omawianymi na Zjeździe.

 

Notatkę sporządził:

Mirosław Choroś

Zdjęcia wykonał:

Sławomir Brzostek.