Aktualności związków zawodowych Aktualności związków zawodowych

XXI Turniej Piłkarski RDLP Olsztyn o Puchar Dyrektora RDLP

Jak i w latach poprzednich i w tym roku w dniu ,24 Czerwca 2023r Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Stare Jabłonki zorganizował już 21 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP Olsztyn.

W turnieju w tym w roku wzięła udział 21 drużyn ,w skład których weszli pracownicy 26 jednostek naszej RDLP, o łącznej liczbie ok.250 zawodników ,w tym 16 zawodniczek.

Impreza ,dzięki przychylności RDLP Olsztyn ,władz miasta Ostróda jak i Dyrektora MOSiR w Ostródzie odbyła się na wspaniałym obiekcie sportowym i została przeprowadzona przez organizatorów, głównie pracowników Nadleśnictwa Stare Jabłonki ,wprost perfekcyjnie. Łącznie z zapewnieniem idealnej pogody.

-od lewej -Mirosław Choroś Przewodniczący ZLPwRP Regionu Olsztyńskiego , Dyrektor RDLP Olsztyn Pan Adam Roczniak oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa St.Jabłonki Jarosław Szustkowski./

Przy wspaniałej pogodzie w atmosferze dobrej zabawy i sportowej atmosferze 21 drużyn zgłoszonych do turnieju toczyło bardzo sportową rywalizację w której efekcie najlepszą drużyną okazała się drużyna reprezentująca Nadleśnictwo Szczytno.

\

Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Nadleśnictwa Korpele a z brązowym medalem do domu wróciła drużyna Nadleśnictwa Jedwabno.

Królem strzelców został kol.Adrian Gąsior z Nadleśnictwa Szczytno , najlepszym bramkarzem turnieju został uznany ,kol.Łukasz Ruść z Nadleśnictwa Jedwabno.

Uhonorowano też dyplomami oraz okolicznościowymi podarkami najstarszego zawodnika turnieju,

wszystkie Panie uczestniczące w turnieju oraz przyznano też puchar Fair Play .

Puchar ten przyznany został drużynie reprezentującej Dyrekcję RDLP Olsztyn.

Pierwsze trzy drużyny ,wyróżnieni zawodnicy i drużyna Fair Play uhonorowani zostali przez Pana Dyrektora RDLP Olsztyn pana Adama Roczniaka ,w asyście Nadleśniczego Nadleśnictwa Stare Jabłonki kol.Jarosława Szustkowskiego jak i Przewodniczącego ZLPwRP Regionu Olsztyńskiego Mirosława Chorosia pamiątkowymi pucharami ,medalami i nagrodami rzeczowymi,

Po wręczeniu nagród, jak co roku, organizatorzy turnieju po burzliwej dyskusji w porozumieniu z Panem Dyrektorem RDLP wytypowali współorganizatora i gospodarza kolejnego już XXII turnieju, o puchar Dyrektora RDLP Olsztyn w roku 2024 ,i przyznali ten zaszczyt Nadleśnictwu Korpele,

Mam nadzieję ,ze w roku 2024 weźmie udział w turnieju nie mniej drużyn niż wskazuje na to kolejny numer turnieju a więc minimum 22 drużyny.

Do zobaczenia na murawach piłkarskich w Nadleśnictwie Korpele.

                                                                                                              M.Choroś.

 

 

Zdjęcia:

Kol Anna Paprocka

Kol/Tomasz Ramczykowski