Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring wybranych gatunków i lasów HCVF

RDLP Olsztyn prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

 

 

Monitoring form ochrony przyrody, ogrodów dendrologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt (HCVF 1.1.a, HCVF 1.1.b, HCFV 1.2, HCVF 2)

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 0; Zał. 0A, Zał. 1; Zał. 2; Zał. 3; Zał. 4; Zał. 5, Zał. 5A]

 

Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków (HCVF3.1, HCVF 3.2)

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 6; Zał. 6A; Zał. 6B; Zał. 6C; Zał. 6D; Zał. 6E; Zał. 6F Zał. 7, Zał 7A, Zał. 7 B,]

 

Monitoring liczebności i zmian w środowisku powodowanych przez bobry w latach 2001, 2005, 2009, 2011, 2013

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 8]

 

Monitoring pomników przyrody

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 9]

 

Monitoring gatunków zwierząt korzystających z przejścia w Kromerowie - liczebność wg gatunków w sztukach oraz ilość przejść

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 10]

 

Regionalna lista grzybów, porostów i roślin chronionych, zagrożonych (z Czerwonych List), rzadkich regionalnie autorstwa prof. Czesława Hołdyńskiego

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 11; Zał. 12]

 

Monitoring miejsc dziedzictwa kulturowego i historycznego

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 13]

 

Monitoring gatunków porostów, grzybów i roślin rzadkich, ginących i zagrożonych wyginięciem

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 14]

 

Wykonanie zadań z ochrony przyrody i udostępnienia lasu

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 15; Zał. 16]

 

Monitoring HCVF 1.2  za 2014 r.

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 17]

 

Materiały do pobrania