Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie obejmuje części trzech województw: warmińsko - mazurskiego, mazowieckiego i, w małym zakresie, pomorskiego.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie obejmuje części trzech województw: warmińsko - mazurskiego, mazowieckiego i, w małym zakresie, pomorskiego. RDLP w Olsztynie nadzoruje gospodarkę leśną na 617,4 tys. ha lasów państwowych oraz 100,00 tys. ha lasów innych własności. Olsztyńskiej Dyrekcji podlegają 32 nadleśnictwa (podzielone na 469 leśnictw), oraz Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie. Razem 34 jednostki.