Wydawca treści Wydawca treści

PUL Dwukoły

Trwają prace nad PUL kolejnej rewizji (na lata 2024-2033).

Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) Nadleśnictwa Dwukoły odbyła się w dniu 06.02.2024 r.

W dniu 28.05.2024 r w Tygodniku Ciechanowskim ukazało się ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dwukoły.

2.07.2024 .r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał opinię dotyczącą projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Dwukoły.