Wydawca treści Wydawca treści

Wyłączanie gruntów

Wyłączanie gruntów

Wnioski o wydanie zgody na wyłączenie z produkcji leśnej gruntów, można przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 (tel. 89 521 01 32)

Obowiązujący wzór wniosku o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji znajduje się poniżej: