Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Przeciętna zasobność - 250m3/ha, przy średniej krajowej - 237 m3/ha, przeciętny wiek drzewostanów wynosi 58 lat. Lesistość obszaru w zasięgu administracyjnym RDLP w Olsztynie wynosi 29,1 %.

Pod względem gatunku panującego w drzewostanach, lasy olsztyńskie można podzielić na trzy rejony. Największy z nich, obejmujący Kurpie oraz południowe części Warmii, Mazur, to rejon z drzewostanami sosnowymi. W części północnej przeważają dąb i świerk pospolity. W zachodniej części występuje buk. W ujęciu statystycznym gatunkiem dominującym w olsztyńskich lasach jest sosna. Pozostałe gatunki zajmują: Brz - 10%, Db, Kl, Wz, Js - 8%, Ol, Św - po 6%, Bk - 4%. Na terenie RDLP przeważają siedliska borowe. Ogólny zapas drzewostanów wynosi 139 697 tys. m3 grubizny brutto.
Przeciętna zasobność - 250m3/ha, przy średniej krajowej - 237 m3/ha, przeciętny wiek drzewostanów wynosi 58 lat. Lesistość obszaru w zasięgu administracyjnym RDLP w Olsztynie wynosi 29,1 %.