Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne

 

Zarządzenie Nr 24 Dyrektora RDLP w Olsztynie z 2008 w sprawie procedury wyznaczania i konsultacji społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich

Treść zarządzenia do pobrania poniżej [Zał. 1]

 

Protokół (wraz z listą obecności) ze spotkania - konsultacji społecznych wyznaczonych HCVF na terenie RDLP w Olsztynie

Załączniki do pobrania poniżej [Zał. 2; Zał. 3]

 

Procedury dotyczące pozostawiania martwego drewna w lesie na terenie RDLP Olsztyn

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 4]

 

Zestawienie (wg nadleśnictw) powierzchni lasów RDLP w Olsztynie o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) wyznaczonych zgodnie z Kryteriami wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 5, Zał. 6]

 

 

 

Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Olsztynie dokonała, zgodnie z decyzją dyrektora RDLP, identyfikacji i delimitacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg kryteriów HCVF - FSC

Załączniki do pobrania poniżej [Zał. 7; Zał. 8; Zał. 9; Zał. 10; Zał. 11; Zał. 12; Zał. 13; Zał. 14; Zał. 15]


Gospodarowanie w lasach HCVF oraz zestawienie propozycji definicji dla poszczególnych kategorii szczególnych wartości lasów.

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 16]

Mapa ekosystemy referencyjne i powierzchnie ochronne, stan na 1 maja 2015 r.

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 17]

Zestawienie tabelaryczne ekosystemy referencyjne i powierzchnie ochronne, stan na 17 lipca 2017 r.

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 18]

 

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie wyznaczanych obszarów:

- w zakresie merytorycznym:

Małgorzata Gruca:  e-mail: malgorzata.gruca@olsztyn.lasy.gov.pl , tel. (089) 521 01 80

- technika map numerycznych i obliczanie powierzchni:
Małgorzata Gruca: e-mail: 
malgorzata.gruca@olsztyn.lasy.gov.pl , tel. (089) 521 01 80